ИСТИНАТА ЗА СТРОЕЖА В "МЛАДОСТ 4"

20 септември 2013 г.

В средата на лятото фирма "Артекс" започна изграждането на жилищна сграда в столичния квартал "Младост 4". Възложител на обекта и собственик на терена е "Пайнер"ООД. Граждани от околните сгради организираха протест с искане да се преустановят строителните дейности.
Медиите проявиха похвален интерес към протеста на съкварталците, но кой знае защо "пропуснаха" да потърсят и втората страна, за да я покажат на своите зрители и читатели и да ги оставят те сами да видят къде е истината. Много по-удобно е да подкрепиш група граждани, търсейки одобрението им в стремежа си за по-висок рейтинг.


КАКВИ СА УПРЕЦИТЕ

На първо четене обвиненията изглеждат ясни и категорични: застрояват се зелени площи, разрушават се детски площадки, строи се незаконно. В подкрепа на подобен протест всеки би се подписал безрезервно.
Това изглежда безспорно, но само на първо четене. По-внимателният преглед на фактите показва, че ситуацията е съвсем друга.

КАКВА Е ИСТИНАТА

СТРОИТЕЛСТВОТО Е ЗАКОННО

Преди повече от 10 години "Пайнер" ООД закупува имот, предназначен за жилищно застрояване в столичния квартал "Младост 4". Този статут на имота се запазва и по действащия Подробен устройствен план, приет през 2009 година - самостоятелен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство при нормите на зона Жк. През тази година "Пайнер" ООД стартира строителството на жилищна група „Лилия” в собствения си имот. Преди това, както постановява законът, дружеството е внесло за разглеждане пред компетентните органи инвестиционен проект и е получило разрешение за строеж. Проектът е разработен перфектно от "Артекс проект" ЕООД на базата на виза за проектиране. Застрояването отговаря на всички градоустройствени норми за плътност, интензивност и отстояния, предвидено е богато озеленяване и са осигурени места за паркиране на повече от 100%.
Информацията, че се строи незаконно, не отговаря на истината.


ЗАЩО НЕ Е ИМАЛО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

От датата на придобиване на парцела от "Пайнер" ООД този терен е бил и си остава самостоятелен частен имот. Той не е отчуждаван за обществени цели. Статутът му винаги е бил самостоятелно УПИ, отредено за жилищно строителство. Реално не е имало никаква промяна, която да налага публично разглеждане. Това е причината този терен да не е поставян за обществено обсъждане през 2009 година.


РЕАЛНИТЕ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НЕ СА НАКЪРНЕНИ

"Пайнер" ООД е собственик на имот в "Младост 4", отреден за жилищно застрояване, с показатели, отговарящи на нормите за зона Жк по действащия подробен устройствен план на квартала, приет 2009г. И преди последния план от 2009г. имотът беше със същия статут - самостоятелно УПИ, отредено за жилищно строителство. Нито имотът като цяло, нито каквато и да е негова част са били преотреждани за обществени нужди. Строежът се извършва изцяло в имота, собственост на "Пайнер"ООД.
Информацията, че се застрояват зелени площи, не отговаря на истината.


ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА Е ЗАПАЗЕНА

Детската площадка, показана в някои от репортажите, е извън частния имот на "Пайнер" ООД. Строителите - "Артекс инженеринг" АД, които са изключителни професионалисти, не само че не засягат изобщо детската площадка, но и са взели всички необходими мерки за укрепване и ограждане на изкопа, за да осигурят нейната безопасност. Проверка от Община "Младост" показа, че детската площадка е изградена незаконно от собствениците на съседните блокове и е без необходимите разрешения.
В рамките на имота попада бетонна площадка с кош за баскетбол - съоръжение, което живущите демонтираха с наше съдействие, защото е изградено без съгласието на собственика на имота и без необходимите строителни разрешения.


СВОБОДНИЯТ "ЗЕЛЕН ПАРКИНГ" ОТПАДА

Разбираемо е недоволството на хората от бл. 482 и бл.483, построени в бурните години на прехода в отклонение на градоустройствените норми без никакво озеленяване в рамките на имота им и с явно недостатъчно места за паркиране. Очевидно живеещите в тези сгради от години ползват имота на "Пайнер" ООД и съседните имоти, за да паркират автомобилите си. Започналите строителни работи явно са ги лишили от свободния "зелен паркинг", който са ползвали толкова години. Нито възложителят, нито изпълнителят са виновни за техните неволи. "Пайнер" ООД просто упражнява законното си право да строи в собствения си имот, въз основа на одобрени и влезли в сила документи, издадени от компетентните органи.

А що се отнася до репликите, че новият строеж отрязвал достъпа до две сгради, достъпът до блокове 482 и 483 в Устройствения план е посочен от юг, откъм ул. "Васил Радославов". Имотът на "Пайнер"ООД се намира на запад от въпросните сгради.


КОЙ Е ВИНОВЕН

Причината за толкова много емоции е толкова очевидна, че остана незабелязана от гражданите.

Арх. Петър Диков: "Техническа грешка, зад която няма умисъл. Странното разминаване между публично обявената скица и реалната е техническа грешка, умисъл няма, а теренът е законно отреден за жилищно строителство. За съжаление, от немалката ми практика в Общината, това ми е първият случай, в който установяваме разлика между плана, който е качен на сайта, и плана, който е одобрен от Общински съвет”. Който и да е виновен, строежът ще се случи."
/БТВ, "Тази сутрин" 12.09.2013г./

Арх. Росица Семова, началник на отдел „Устройство на територията” в СОС:
„Това е извадка от актуалния подробен устройствен план на „Младост”, в който се вижда, че теренът на господина е отреден за жилищно строителство. Нашите задължения сме ги спазили, информирали сме хората. Да, там е допусната грешка, но това не прави плана незаконен."
/БТВ, "Тази сутрин" 12.09.2013г./

Арх. Пламен Мирянов, председател на СД на "Артекс инженеринг" АД
„Не става дума за грешка нито на СОС, нито на район „Младост”.
/БТВ, "Тази сутрин" 12.09.2013г./


КОЕ Е ПРЕПЪНИКАМЪЧЕТО

Всеки непредубеден поглед, който разгледа устройствения план на този квартал в състоянието от 2008 година примерно, ще види реалните граници на имота, закупен от "Пайнер" ООД. При изготвянето на Общия устройствен план през 2009 година не са променяни нито границите, нито предназначението на имота. Ако погледнете сега към "новата версия" на плана в сайта на СОС, веднага ще ви направи впечатление очевидната грешка.
По начало никога не е имало спор за целия терен. Спорна се оказва само една част от него - североизточния край, която на сайта е маркирана като зелена площ. На същата карта е видима и реалната граница на имота, което веднага показва грешката. Но никой не си е направил труда да я забележи и да я посочи.


А ОТТУК НАТАТЪК?

Зелената площ, макар и погрешно маркирана, ще се запази озеленена.

Инж. Митко Димитров, управител на "Пайнер"ООД:
"Според плана над 40% от площта на имота е отредена за озеленяване. Нещо повече - комплексът е наречен "Лилия" с идеята сред зеленината да има и езеро с водни лилии. Всеки от апартаментите в новостроящата се сграда ще бъде обезпечен с подземен гараж. Подходите към гаражите ще бъдат отопляеми, за да не замръзват. В крайна сметка, освен жилищна сграда, тук ще се появи едно красиво зелено кътче за отдих на всички, а автомобилите на новодомците няма да увеличават напрежението по съседните улици. Теренът над подземния паркинг ще бъде изцяло озеленен. "Пайнер"ООД предложи, в знак на добра воля със свои средства, да изгради един хубав парк в съседния общински парцел - кв. 367, който е предназначен за озеленяване. Като се има предвид острата нужда от паркоместа в квартала, би било добре преди това да се изгради подземен паркинг под зелената част на общинския терен, като в комплекс "Лилия". По този начин няма да се налага паркирането върху зелените площи, както това е ставало досега, а и продължава все още…"

Начало